ชุมนุมส่งเสริมการทำสื่อดิจิทัลและการสื่อสาร

รู้จักเรา

ชุมนุมส่งเสริมการทำสื่อดิจิทัลและการสื่อสาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา มีภาระกิจหลักในด้านการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และนอกจากนี้ยังมีบริการวิชาการต่าง ๆ โดยมีหน่วยบริการ 7 หน่วยบริการ
Image

กิจกรรมของเราและผลงาน

ประชาสัมพันธ์

No item found!

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image