เรามีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และวิจัย

ที่นี่...

เราคำนึงถึงความสะดวกสบาย ทั้งการเรียนการสอน การทำวิจัย ซึ่งจะก่อให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมและเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงลงทุนทั้งในด้านกายภาพ ทั้งสถานที่ เครื่องมือวิจัย อาคาร ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นิสิต อาจารย์ ผู้วิจัย แม้กระทั่งลูกค้าของเราได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและทำให้เราได้ถือว่าเป้นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image