คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพของเรา

ภาควิชาการจัดการการกีฬา

ผศ.ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์
ผศ.ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์หัวหน้าภาควิชาphennipa.p@ku.th
ID: F7034
Specialization: Sport Management, Sport Recreation and Tourism
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633940
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.ดร.อิษฎี กุฏอินทร์
ผศ.ดร.อิษฎี กุฏอินทร์อาจารย์ประจำissadee.k@ku.th
ID: F7030
Specialization: Sport Marketing, Sport Management, Sport Event Management
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633940
รายละเอียดเพิ่มเติม
รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์
รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์อาจารย์ประจำpaitoon.w@ku.th
ID: F7035
Specialization: Research Writing, Academic Writing
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633940
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม
ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษมอาจารย์ประจำsarayut.n@ku.th
ID: F7036
Specialization: Sport Management
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633940
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.ชัชชัย เช
ดร.ชัชชัย เชอาจารย์ประจำyoungseok.c@ku.th
ID: KF704
Specialization: Sport Management
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633940
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.พรชัย ตรัสใจธรรม
ดร.พรชัย ตรัสใจธรรมอาจารย์ประจำpornchai.tru@ku.th
ID: F7028
Specialization: Accounting and Finance in the Sports Industry
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633940
รายละเอียดเพิ่มเติม
An Uesugi, Ph.D.
An Uesugi, Ph.D.อาจารย์ประจำan.ue@ku.th
ID: KF702
Specialization: Sport Recreation and Tourism
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633940
รายละเอียดเพิ่มเติม

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image