ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2563

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2563

ขอแสดงความยินดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 ครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดย ผศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้รับรางวัลในประเภท "นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ" และได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image