แสดงความยินดีนิสิตดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น งานสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน

แสดงความยินดีนิสิตดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น งานสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน

แสดงความยินดีนิสิตดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น งานสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอแสดงความยินดี นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศดีเด่น ดังนี้
  1. ดร.จตุพร ประมลบาล นิสิตเก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ด้านผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ปฏิบัติการภาคสนาม ปัจจุบันดำรงจำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอล Prime Bangkok
  2. นางสาวทยิดา โกศลกิจจา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลนิสิตปัจจุบันดีเด่น เป็นผู้ทำผลงานการแข่งขันกีฬาโววีนัม ชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก 65 กิโลกรัม ในรายการการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม
  3. นายพชรดิษย์ พรรณรักษา นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น เป็นผู้ทำผลงาน การแข่งขันกีฬา Trackk Asia cup 2021 ได้รับราวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียรญทอง ระดับนานาชาติ จัดโดย Union Cycliste Internationale (UCI) และสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
  4. นายเมธาสิทธิ์ สิทธิภารัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น เป็นผู้ทำผลงานการแข่งขขันกีฬาเรือคยัค 4 คนชาย 500 เมตร/เรือคยัค 1 คนชาย 1000 เมตร รางวัลชนะเลิศอันดับสอง เหรียญเงิน และรางวัลชนะเลิศอันดับสาม เหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ ในรายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม
Image
Image
Image
Image

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image