ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต

Image
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "พระพลบดี" ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา การกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2565 ในสาขาการเรียนการสอนพลศึกษาและการกีฬา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ 89 ปี วันที่ 9 ธันวาคม 2565

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image