ขอแสดงความยินดี ดร.ชัย นิมากร เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดี ดร.ชัย นิมากร เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดี ดร.ชัย นิมากร เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น

Image
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอแสดงความยินดี ดร.ชัย นิมากร ประธานชมรมนิสิตศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays จากรัฐบาลญี่ปุ่น ในวันที่ 24 มกราคม 2566

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image