ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คว้าแชมป์ทีมหญิง และที่ 3 ทีมชาย รายการแข่งขันจานร่อนอินดอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คว้าแชมป์ทีมหญิง และที่ 3 ทีมชาย รายการแข่งขันจานร่อนอินดอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คว้าแชมป์ทีมหญิง และที่ 3 ทีมชาย จากรายการแข่งขันจานร่อนอินดอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2565 สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาจานร่อน รายการ การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทในร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในครั้งนี้มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมแข่งขันด้วยในทีม Ole Bule และได้คว้าแชมป์ทีมหญิง และที่ 3 ทีมชาย จากรายการแข่งขันจานร่อนอินดอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในครั้งนี้

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image