ขอเชิญประชุมวิชาการ The 3rd  International Conference  in Taekwondo Academy

ขอเชิญประชุมวิชาการ The 3rd International Conference in Taekwondo Academy

ขอเชิญประชุมวิชาการ The 3rd International Conference in Taekwondo Academy

The 3rd International Taekwondo Conference

Hosted by

Youngsan University, Faculty of Sports Science, KU Taekwondo Academy

In the cerebration of 80th Anniversary of Kasetsart University

2023 Conference Booklet

Current Issues and Scientific Research on Taekwondo

ห้องประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบชันษาจุฬาภรณ์ (ศร 4) ชั้น 2

Image
Image

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image