รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 34,000 บาท จำนวน 2 อัตรา ดังนี้  

  1. 1. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา  

                   1.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทดแทนเลขที่อัตรา พ.0014) จำนวน 1 อัตรา

                   1.2  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางสาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทดแทนเลขที่อัตรา พ.1170) จำนวน 1 อัตรา

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image