ประชุมสัญจร พรบ.วิชาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

ประชุมสัญจร พรบ.วิชาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

ประชุมสัญจร พรบ.วิชาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

คณบดี ผศ.ดร. สิริพร ศศิมณฑลกุล ประธานที่ประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา ประชุมสัญจร ที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพิจารณา ร่าง พรบ.วิชาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้ตอบโจทย์อนาคตและเสริมศักยภาพนิสิต ทั้งนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา ได้นำชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image