กิจกรรมการนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา งานเกษตรกำแพงแสน

กิจกรรมการนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา งานเกษตรกำแพงแสน

กิจกรรมการนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา งานเกษตรกำแพงแสน

ในช่วงงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25 ปี 2565 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกบริการนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา ภายในงานเกษตรกำแพงแสนโดยจัดอยู่บริเวณโซนกิจกรรมนิสิตหน้าสำนักหอสมุดกำแพงแสน มี ดร.อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตเป็นผู้ดูแลกิจกรรม ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00-18.00 น. ค่าบริการชั่วโมงละ 150 บาทต่อท่าน

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image