นิสิตได้รับรางวัลการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

นิสิตได้รับรางวัลการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลมากมาย ดังนี้ เมธาสิทธิ์ สิทธิพารัตน์ ได้ 9 เหรียญ ได้แก่เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน3 ,อภิญญา สร้อยจิต ได้ 9 เหรียญ ได้แก่เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 ,กนกอร กองทูล ได้ 7 เหรียญ ได้แก่เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 5 ,เกวลิน ตะเคียนราม ได้ 8 เหรียญ ได้แก่เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 4 ณ สนามที่ 3 จ.ระยอง
Image
Image
Image
Image
Image

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image