ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทางกายนักกีฬาจานร่อนทีมชาติไทย

ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทางกายนักกีฬาจานร่อนทีมชาติไทย

ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทางกายนักกีฬาจานร่อนทีมชาติไทย

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หน่วยพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (High Performance)และทีมงาน ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทางกาย กับนักกีฬาจานร่อนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 24ปี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันจานร่อนแม่โขงคัพ 2022 ที่กรุงพนมเปญ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image