ประชุมอนุกรรมาธิการผลักดันการจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประชุมอนุกรรมาธิการผลักดันการจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล อนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาผลักดันการจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อหาข้อสรุปและจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image