ฝึกประสบการณ์การนวดสำหรับนักกีฬา การแข่งขันวิ่ง เกษตรศาสตร์ มารราธอน ครั้งที่ 9

ฝึกประสบการณ์การนวดสำหรับนักกีฬา การแข่งขันวิ่ง เกษตรศาสตร์ มารราธอน ครั้งที่ 9

ออกหน่วยบริการวิชาการด้านการนวดสำหรับนักกีฬาวิ่ง

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้จัดกิจกรรม KU KPS MARATHON ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งนี้ ดร.อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ และดร.ไพลิน เผือกประคอง พร้อมด้วยนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ออกหน่วยบริการวิชาการด้านการนวดสำหรับนักกีฬาวิ่งในครั้งนี้
       โดยเป็นการฝึกประสบการณ์นิสิตในด้านการนวดสำหรับนักกีฬาเพื่อให้นิสิตได้มีทักษะในด้านของการนวดในประเภทต่าง ๆ

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image