ยกระดับสินค้าชุมชนที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมูลค่าทางการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก

ยกระดับสินค้าชุมชนที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมูลค่าทางการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ โครงการ U2T กระทรวงอุดมศึกษาฯ นำโดย ดร.สุรัสวดี สมนึก ดำเนินการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เป็นการยกระดับสินค้าชุมชนที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมูลค่าทางการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้มีความแข็งแกร่ง เพิ่มปัจจัยในสังคมให้กินดี อยู่ดี ตามปณิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเสริมสร้างความยั้งยืนให้กับชุมชน ตาม Concept ของ SDGs องค์การสหประชาชาติ

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image