ขอแสดงความยินดีนิสิตได้รับรางวัล การประกวด One Shot Knockout จัดโดยสมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีนิสิตได้รับรางวัล การประกวด One Shot Knockout จัดโดยสมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีนิสิตได้รับรางวัล การประกวด One Shot Knockout จัดโดยสมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นายกรชิษณุ ประชาศรัทธา นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และชมรมศิลปการถ่ายภาพ กำแพงแสน ที่ได้รับรางวัลชมเชยภาพถ่ายยอดเยี่ยม พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท จากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 250 คน ในการประกวด One Shot Knockout จัดโดยสมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทย ภายในงาน Sustainability Expo 2022 เวที Youth Stage เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image