บัณฑิตเกียรตินิยมสูงสุด ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

บัณฑิตเกียรตินิยมสูงสุด ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

Image

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมสูงสุด

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมสูงสุด ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564  นายปวีณ พูลทวี (นนท์) เกรดเฉลี่ย 3.82
ปัจจุบันทำงานที่ Virgin Active Thailand  สามารถชมคลิปวีดีโอได้ในช่วง 3:13 https://www.youtube.com/watch?v=ROmZHpYcPt8

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image