ขอเชิญร่วมกิจกรรม OpenHouse ปักหมุด #66

ขอเชิญร่วมกิจกรรม OpenHouse ปักหมุด #66

รับสมัครน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Open House 2022
#ปักหมุด #Dek66 [ วันที่ 19 พฤศจิกายน และ 9 ธันวาคม 2565]

จัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

Image

กิจกรรม

        ขอเชิญนักเรียน คณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open House 2022
-ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565  : 9.00-15.00 น.
-ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 : 9.00-15.00 น.

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่าสากล อาทิเช่น

-สาธิตการทดสอบสมรรถนะนักกีฬา

-สาธิตการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว และการฟื้นฟูการบาดเจ็บ

-สาธิตการทำน้ำดื่มสำหรับผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา

-สาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นางสาวศรีสุดา แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 0-3435-5258 ต่อ 109 หรือ 09-8842-9153

น้องที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ Line สแกน QR Code ด้านล่างได้เลยนะครับ

Image

สำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครให้ลงแบบฟอร์มนี้

สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 65 รบกวนยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับ

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image