ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา ประจำปี 2565

W 245412024

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.20 - 13.00 น. ณ ห้องนนทรี อาคารกองบริหารกิจการนิสิต

ทุนอุดหนุนการศึกษา กองทุน "ผศ.พงษ์ภวัลย์ - นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ (2551)" และ กองทุน "วิศวกรรมโยธาภาคพิเศษ (2) กพส. (2551)" ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565
ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณณัฐกมล โทร.0968096932

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image