ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

รู้จักเรา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

สาขาจิตวิทยาการกีฬา สาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ต่อมาวันที่ 28 ตุลาคม 2557 สภามหาวิทยาลัยมีมติปรับโครงสร้างภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยให้ยุบสาขาจิตวิทยาการกีฬา สาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬาไปเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลังจากนั้นวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยมีมติยกฐานะโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว เป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์
ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์หัวหน้าภาควิชา
Image
Image

เราร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Image

ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 80 KU

Image

หลักสูตรที่เปิดสอน

Image

เรียน ป.ตรี ต้องจบอะไรมา

เรียน ป.ตรี ต้องจบอะไรมา

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่จำกัดแผนการเรียน

เรียน โท/เอก ต้องจบอะไรมา

เรียน โท/เอก ต้องจบอะไรมา

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าเทอม ป.ตรี ?

ค่าเทอม ป.ตรี ?

ภาคปกติ-16,300 บาท
ภาคพิเศษ-31,000 บาท

ค่าเทอม โท/เอก ?

ค่าเทอม โท/เอก

ภาคแรก ป.โท -21,700 บาท
ภาคถัดไป ป.โท -18,500 บาท

ภาคแรก ป.โท -25,600 บาท
ภาคถัดไป ป.โท -20,400 บาท

ประชาสัมพันธ์

งานวิจัยสร้างสรรค์

No item found!

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของเรา

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image