ข่าวสารวิทย์กีฬา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“To be the leading source of knowledge and innovation in sports sciences within the Kingdom of Thailand."

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

Headquarters

No.1 Faculty of Sports Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Kamphaeng Saen, Nakonpathom, 73140, Thailand.

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: +66 34-355-218-19| +66 34-355-258|
+66 2-579-0113 ext. 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image