ข่าวสารวิทย์กีฬา

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Ultrasound Image ในการประเมินและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ"

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Ultrasound Image ในการประเมินและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ"

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“To be the leading source of knowledge and innovation in sports sciences within the Kingdom of Thailand."

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

Headquarters

No.1 Faculty of Sports Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Kamphaeng Saen, Nakonpathom, 73140, Thailand.

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: +66 34-355-218-19| +66 34-355-258|
+66 2-579-0113 ext. 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image