01

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

Image
องค์กรที่มีความมั่นคง และอนาคตที่สดใส
ความพร้อมด้านสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลตัวเอง บุตร ค่าเล่าเรียน และอื่น ๆ

02

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image