Image
Image
Image
Image

ปีการศึกษา 2566

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS66

TCAS6 สมัครได้ทุกแผนการศึกษา ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เมนู "สมัครเรียน"

Congratulations

congratulations บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

วันพระราชทานปริญญาบัตร 11 ตุลาคม 2565 "กำหนดการ"

ขอเชิญร่วมกิจกรรม

งาน Open House #66

พบกันได้ เร็วๆนี้ ในงานเกษตรกำแพงแสน 65 "Click รายละเอียด"

คืนสู่เหย้า

Home coming festival DEC 17,2022

Service

บริการเป็นที่ 1 ของเราด้านคุณภาพ

บริการด้านวิจัย ทดสอบ การสร้างนวัตกรรม ที่ปรึกษา สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สมบูรณ์แบบ "Click"
 • 01
  รับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS66
  ปีการศึกษา 2566
 • 02
  congratulations บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
  Congratulations
 • 03
  งาน Open House #66
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม
 • 04
  Home coming festival DEC 17,2022
  คืนสู่เหย้า
 • 05
  บริการเป็นที่ 1 ของเราด้านคุณภาพ
  Service
Image
Image
Image
Image

เราร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Image

ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 80 KU

Image
Image
Image

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image