Image
Image
Image
Image

ADMISSION

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS2 รอบ โควต้า

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี TCAS2 รอบโควต้า "สมัคร Register"

DEAN

รางวัลผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นและเสียสละ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล ได้รับมอบโล่รางวัลผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นและเสียสละก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย "อ่านเพิ่มเติม"

ปีการศึกษา 2566

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท เอก

TCAS6 สมัครได้ทุกแผนการศึกษา ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เมนู "สมัครเรียน"

DEAN

กระบวนการสรรหาคณบดี

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการ สรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565"Click"
 • 01
 • 02
  รับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS2 รอบ โควต้า
  ADMISSION
 • 03
  รางวัลผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นและเสียสละ
  DEAN
 • 04
  รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท เอก
  ปีการศึกษา 2566
 • 05
  กระบวนการสรรหาคณบดี
  DEAN
Image
Image
Image
Image

เราร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Image

ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 80 KU

Image
Image
Image

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image