ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

รู้จักเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา มีภาระกิจหลักในด้านการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และนอกจากนี้ยังมีบริการวิชาการต่าง ๆ โดยมีหน่วยบริการ 7 หน่วยบริการ
Image

หน่วยบริการภายในศูนย์วิจัยฯ

หน่วยจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

หน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย

หน่วยพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

หน่วยโภชนาการเพื่อสุขภาพและกีฬา

หน่วยวิเคราะห์และพัฒนาการเคลื่อนไหว

หน่วยส่งเสริมพัฒนาธุรกิจกีฬา

หน่วยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กนกวรรณ ขัดโพธิ์
กนกวรรณ ขัดโพธิ์ผู้จัดการศูนย์วิจัยฯ
ศศิร์ภัทร กสิกุล
ศศิร์ภัทร กสิกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานศูนย์วิจัยฯ
กภ.อรนุช พรหมชนะ
กภ.อรนุช พรหมชนะนักกายภาพบำบัด

บริการของเรา

เรามีบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการหลากหลายด้านด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เลือกบริการต่าง ๆ ของเราและสัมผัสกับประสบการณ์ที่ดีกับเรา
image
image

คลินิคกายภาพ

Image

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

Image

พัฒนาศักยภาพนักกีฬา

image

บริการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬา

image

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกาย

image

โภชนาการการกีฬาและผลิตภัณฑ์อาหาร

image

บริการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา

ประชาสัมพันธ์

No item found!

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image