รอบโควต้ารับตรงเขตพื้นที่

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี

" รายละเอียดเพิ่มเติม Click "

" ลงทะเบียนร่วมงาน Click "

DEAN

.

ร่วมเฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

80 YEAR KU

 • 01
  รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี
  รอบโควต้ารับตรงเขตพื้นที่
 • 02
 • 03
  DEAN
 • 04
  ร่วมเฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image
Image
Image
Image

How your study to success

“มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์สุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน"

18 ปี ของการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้นำศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับสากล

Image

What Do you want

Information we provide for you

เราร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Image

ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 80 KU

Image
นิสิตปัจจุบัน
>
สนใจเข้าศึกษา
>
ผู้สนใจบริการ
>
ศิษย์เก่า
>

เรื่องราวของเรา

เรื่องราวดีดีพร้อมแบ่งปัน

Image
Image

ความสำเร็จของลูกศิษย์เรา

ความสำเร็จที่สร้างได้สู่จุดหมายสูงสุด

นิสิตของเราล้วนแล้วแต่มีีความสามารถและประสบความสำเร็จตามสายงานของตนเอง
ชมคลิปความสำเร็จ

การเรียนการสอน

การเรียนการสอนแบบมันๆ ของเรา

นิสิตของเราได้เรียนจริงกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และเครื่อมือที่ทันสมัยพร้อมกับการได้ปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง คิดวิเคราะห์ และสนุกกับการเรียนจริง
ชมบรรยากาศการเรียน
Image
Image
Image
Image

ดัชนีย์ความสุขนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา @KU-HAPPY

0
To Happy

*สรุปดัชนีชี้วัดความสุขนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

Boost your skill

Boost your skill

เราสร้างหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ และจัดกิจกรรม โครงการ การอบรมให้กับนิสิตทั้งปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพให้กับนิสิต
Smart Performance

Smart Performance

เราพัฒนาทักษะต่าง ๆ ผ่านเนื้อหาของหลักสูตรและให้นิสิตได้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาจริงที่ทันสมัยและฝึกปฏิบัติจริงจากอาารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นโดยตรง

เรื่องราวความสำเร็จ

เราเชื่อว่าความสามารถของเราทำให้วงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทัดเทียมในระดับสากล และสร้างอนาคตที่ดีให้กับผู้เรียน ควบคู่กับการพัฒนาการกีฬาและสุขภาพให้ยั่งยืน

0
นิสิตปัจจุบัน

เราเพิ่มศักยภาพนิสิตด้วย Soft Skill และทักษะจากการฝึกประสบการณ์และการทำงานและวิจัยจากเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเทียบเท่านานาชาติ

0
หลักสูตร

หลักสูตรที่พัฒนามาเพื่อตอบสนองต่อสภาวะการณ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน

Image

ผู้เชี่ยวชาญคุณภาพของเรา

เราพร้อมในเรื่องวิชาการและการบริการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการ
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุลสาขาชีวกลศาสตร์การกีฬาและการเคลื่อนไหวsiriporn.s@ku.th
Biomechanics in sports.
ผศ.ดร.วิมลมาศ ประชากุล
ผศ.ดร.วิมลมาศ ประชากุลสาขาจิตวิทยาการกีฬาwimolmas.p@ku.th
Sport and Exercise Psychology
ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ
ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาniromlee.j@ku.th
Match Performance Analysis in Sports

เรามีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพให้แก่นิสิต จากสถาบันและองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศจนถึงระดับนานาชาติ

ข้อมูลจาก MOU กับสถาบันและสถาประกอบการ และข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี พ.ศ. 2564

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image