มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

KUSS UPDATE

ALL NEWS

สนใจบริการติดต่อคุณ

ศศิร์ภัทร
กสิกุล


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 065-516-3239
Tel : 034-355-218 ต่อ 106

สนใจสมัคร Click เลย

ติดต่อศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมได้ที่

ศศิร์ภัทร
กสิกุล


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 065-516-3239
Tel : 034-355-218 ต่อ 106

KUSS NEWS

ALL NEWS
ALL NEWS


ALL NEWS


ALL NEWS


No item found!


MY Showcase

ALL Showcase

KUSS CLIP

ALL CLIP