มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เทียนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 7 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้าถ่ายภาพ
ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
ทนงศักดิ์ จ้อยร่อยรายงาน

Related Articles