มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

โค้ชเช รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเกาหลีในต่างประเทศ

โค้ชเช รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเกาหลีในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ชัชชัย เช อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จากการอุทิศตนเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเกาหลีในต่างประเทศให้กับโค้ชชเว ยองซอก จากฯพณฯนายปาร์ค ยงมิน เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย

โดยโค้ชชเวได้อุทิศตนในการผลักดันกีฬาเทควันโดในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 22 ปี และนอกจากนี้โค้ชชเวยังได้รับเลือกเป็นทูตประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเกาหลีกิตติมศักดิ์ และทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาหลี และทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทั้งสองประเทศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา, วัฒนธรรม หรือด้านการท่องเที่ยว
 
โดยจัดขึ้นในงานการแข่งขันเทควันโด 11th THA CHOI YOUNG SEOK CUP RSU INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2024 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ประเทศมหาอำนาจด้านกีฬาเทควันโด
ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์นี้ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “11th THA CHOI YOUNG SEOK CUP RSU INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2024” ร่วมกับสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาเขตปทุมธานี
 
ข้อมูลจาก : Korean Cultural Center in Thailand
 
 

Related Articles