วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ KU "ก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืน"

KU Sports and Health Science : "Advancing Towards a Better and Sustainable Future."

Content

มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เกษตรศาสตร์
Featured

มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เกษตรศาสตร์

Faculty of Sports and Health Science...

อนาคตเป็นสิ่งกำหนดไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไร...แต่เราสามารถ...

ทุกคนสามารถทำมันได้ด้วยความพยายยามของเรา...