มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

ข่าว

ด่วน! โอกาสงานมาแล้ว วิทย์กีฬา มก.เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาโภชนาการ

ด่วน! โอกาสงานมาแล้ว วิทย์กีฬา มก.เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาโภชนาการ

วันนี้ - 5 มิถุยายน 2567...