ฝ่ายพัสดุ

กนกวรรณ
ขัดโพธิ์


หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
E-Mail : kanokwan.k@ku.th
Tel : 034-355-258 ต่อ 105

ฝ่ายการเงิน

ธณัฐสินี
กำแพงสมบูรณ์


นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
E-Mail : thanatsini.k@ku.th
Tel : 034-355-258 ต่อ 103

ฝ่ายการเงิน

ธณาภรณ์
สุนทรธรรม


นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
E-Mail : thanaporn.d@ku.th
Tel : 034-355-218 ต่อ 102

ฝ่ายบัญชี

ฐิติรัตน์
หนูน้อย


นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
E-Mail : thitiray.n@ku.th
Tel : 034-355-219 ต่อ 115