มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

เล่นใหญ่ จัดเต็ม มีที่เดียวที่นี่ วิทย์กีฬา KU

ฮาโลวีนปีนี้วิทย์กีฬา KU เราไม่เหงาอีกต่อไปนะครับ เพราะเราได้มอบความสุขและความสนุกสนานผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายที่ผ่านการออกแบบให้เหมาะกับทุกช่วงวัยมากันแล้วนะครับผม โดยในครั้งนี้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพให้กับคนในชุมชนโดยการจัดกิจจกรมร่วมกับวิยาเขตกำแพงแสน ในการนำนิสิตและอาจารย์ได้รร่วมกันออกแบบกิจกรรมการออกกำลังกายที่สามารถทำให้คนในหลากหลายวัยได้สามารถทำร่วมกันได้ในกิจกรรม "DANCE 100 MINUTES" Night Halloween เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น

ซึ่งในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เทียนแก้ว ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและจัดกิจกรรมในการออกกำลังกายได้ออกแบบกิจกรรมการออกกำลังกายและให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการคิดรูปแบบ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมในด้านการออกกำลังกายที่ได้ทั้งสุขภาพแลละความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน โดยจะเป็น Skill ที่นิสิตของเรานั้นจะมีความโดดเด่นในด้านการกล้าแสดงออก คิดในเชิงสร้างสรรค์และต่อยอดสู่การปฏิบัติที่ได้จริง

จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้ารายงาน
  • ขอบคุณภาพ : ผศ.ดร.นันทวัน เทียนแก้ว
  • วีดีโอ : กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม กำเเพงเเสน

Related Articles