มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

เจ้าภาพใหญ่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

KU เจ้าภาพใหญ่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

ใกล้เริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมกับมหกรรมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศในรายการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567 โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิยาเขตกำแพงแสน

โดยในครั้งนี้นะครับได้มี 32 ชนิดกีฬาในการชิงเหรียญทองและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมมากกว่า 100 สถาบันในระดับอุดมศึกษา โดยสนามแข่งขันมากกว่า 95% ทำการแข่งขันในวิทยาเขตกำแพงแสน วึ่งพร้อมแล้วในทุกสนามที่จะจัดการแข่งขัน อีกทั้งระบบความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่พัก ร้านอาหารและการประสานงาน ขระนี้เจ้าภาพได้ดำเนินการเกือบ 100% เต็มพร้อมต้อนรับนักกีฬาและสถาบันทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สำหรับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีนี้เราก็ได้ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ของการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด และเป็นศูนย์ประสานงานร่วมกับสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา (Doping drugs) และการจัดการแข่งขันในชนิดกีฬาต่าง ๆ

และนอกจากนี้คณณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเรายังเปิดให้บริการด้านต่าง ๆ ในช่วงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567 โดยได้มอบสิทธิพิเศษให้กับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องกับการการแข่งขันกีฬาที่มี ID Card โดยสามารถดูรายละเอียดของการบริการได้ที่ Link

นอกจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567 แล้วนั้น ในช่วงของการแข่งขันยังมีประชุมวิชาการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานและการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกีฬา โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยรายละเอียดกิจกรรมสามารถติดตามได้จากข้อมูลกำหนดการนี้ครับ

จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้ารายงาน

Related Articles