วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ KU "ก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืน"

KU Sports and Health Science : "Advancing Towards a Better and Sustainable Future."

หารือ กกท. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพในปี 2567 จะทำการจัดการแข่งขันในวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนนั้น โดยในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ดร.กภ.อำพร ศรียาภัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ ได้เข้าพบหารือแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ชี้แจงกระบวนการ แนวทางการจัดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ และหารือถึงรูปแบบการจัดการแข่งขันเพื่อปรับปรุงและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับประเทศในครั้งนี้

จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้ารายงาน

ขอบคุณภาพข่าวจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Related Articles